Ζωγραφική

"Πεδίο Μάχης"

"Πεδίο Μάχης", ακρυλικό σε χαρτί, κολάζ 2011