Εγκαταστάσεις

ipodoxeas

ipodoxeas

έργο_photo

έργο_photo

02 body-side-copy

02 body-side-copy

01 body-front

01 body-front

03 body-back-copy

03 body-back-copy

"Σωματικότητα – Εσωτερικότητα", βίντεο εγκατάσταση, 2014,

μεταβλητές διαστάσεις

"i Love U!"

"i Love U!"

"i Love U!", διαδραστική βίντεο εγκατάσταση, 2009,
μεταβλητές διαστάσεις