Ψηφιακά έργα

"Κλαδιά-μωρό" 2016

"Κλαδιά-μωρό" 2016

Ψηφιακή σύνθεση εικόνας

"Potion Tree stricked", 2016

"Potion Tree stricked", 2016

Ψηφιακή σύνθεση εικόνας

"Ρίζες", 2016

"Ρίζες", 2016

Ψηφιακή σύνθεση εικόνας

"tree-baby", 2016

"tree-baby", 2016

Ψηφιακή σύνθεση εικόνας

"STOP", 2016

"STOP", 2016

Ψηφιακή σύνθεση εικόνας